ilmiye
Büyüt
Soldan sağa doğru- Baş Çuhadar, padişahın giyeceklerini muhafaza edip taşıyan; Dersvekili, şeyhülislam namına ders okutan; Şeyhülislam, ulema sınıfının başı ve müftü; Vekayici, resmi tarih yazarı (vakanüvis) 

Sözlükte "ilmiye" ne demek?

1. Din işleriyle uğraşan hocalar sınıfı.
2. Din işleriyle uğraşanların mesleği.

İlmiye kelimesinin ingilizcesi

Ottoman hist. the ulama (considered as a class).
Köken: Arapça